dilluns, 2 d’abril de 2012

Quart Concurs Literari al Barri de Covadonga de Sabadell - 2012


L’Associació de Veïns del Barri de Covadonga de Sabadell convoca per quarta vegada un Concurs Literari per a poetes i escriptors no professionals. En concret, es convoquen amants de l’escriptura en dos gèneres: poesia i relat curt, i tres categories: infantil, juvenil i adults.

BASES
1. Tant per a poesia com pel relat, dins del tema tractat hi haurà de constar alguna referència al Barri de Covadonga de Sabadell
2. El termini de presentació d’originals finalitza el dilluns, 10 de juny de 2012, a 2/4 de 9 del vespre

3. La resolució es farà pública el 9 de juliol, a les 8 del vespre, a la seu de l’Associació de Veïns del Barri de Covadonga de Sabadell, a la Plaça de la Sardana
4. Les obres guanyadores es llegiran durant l’acte de lliurament de premis
5. Les obres seran en llengua catalana, inèdites, de tema i composició lliures i amb una extensió màxima, per a poesia, de:
• 1 pàgina DIN A4, amb un màxim de 30 versos, aproximadament uns 250 mots o 1500 caràcters -
espais inclosos-, escrits per una sola cara, en un cos 12 (preferible en Arial) per al relat curt:
• 1 pàgina DIN A4, amb un màxim aproximat de 500 a 600 mots o 3000 a 4000 caràcters -espais
inclosos-, escrita per una sola cara, amb Arial 12 Les obres no podran haver estat presentades a altres certàmens
6. No s’admetrà més d’una obra per cada gènere escrita pel mateix autor o autora
7. Els participants autoritzen l’exposició al públic de les seves obres
8. En cas que es doni algun problema no previst a les bases, el jurat decidirà segons el seu criteri

PREMIS de POESIA
Categoria infantil (fins als 12 anys), llibre, diploma acreditatiu.
Categoria juvenil (dels 12 als 18 anys), llibre, diploma acreditatiu.
Categoria adults (dels 18 anys en endavant), llibre, diploma acreditatiu.

PREMIS de RELAT CURT
Categoria infantil (fins als 12 anys), llibre, diploma acreditatiu.
Categoria juvenil (dels 12 als 18 anys), llibre, diploma acreditatiu.
Categoria adults (dels 18 anys en endavant), llibre, diploma acreditatiu.
Als restants participants també se’ls lliurarà un diploma de participació.

PRESENTACIÓ
1. Les obres s’hauran de lliurar a la seu de l’Associació de Veïns del Barri de Covadonga, a la Plaça de la Sardana de Sabadell, els dilluns, de 2/4 de 8 a les 9 del vespre.
2. Forma de lliurament: Dins d’un sobre tancat, que contindrà l’obra impresa, identificada amb pseudònim.
En annex, hi haurà un sobre addicional, tancat, també identificat amb el mateix pseudònim, on hi haurà un fitxer informàtic de l’obra, en Word, i contingut en un CD. També ha de contenir les dades reals de l’autor/a, incloent domicili, telèfon de contacte i adreça electrònica, si la té
3. La Junta de l’Associació de Veïns del Barri de Covadonga serà la responsable de la recepció de les obres. Tanmateix, confirmarà la recepció i trametrà les obres als membres del Jurat.
4. Els membres del Jurat només rebran els originals participants, per la qual cosa desconeixeran les dades personals dels autors.
La raó de demanar les obres sobre suport informàti és perquè així es podran editar directament, en cas d’editar-ne un llibre, com s’ha fet amb les obres dels dos concursos precedent.

ADMISSIÓ i RECOLLIDA D’ORIGINALS
El període d’admissió d’originals finalitza el dia 10 de juny.
L’acte de lliurament dels premis es farà durant la Festa Major del Barri de Covadonga, en lloc i horari
que s’anunciaran amb temps.
A partir de l’16 de juliol, a la seu de l’Associació de Veïns del Barri de Covadonga, es podran retirar
els treballs presentats. Des d’acabada la Festa Major, el juliol, l’Associació de Veïns del Barri
de Covadonga declinarà tota responsabilitat pel que fa a la custòdia d’aquestes obres. No es retornaran les obres per correu.

JURAT
El jurat, els membres del qual no podran participar com a autors al Concurs, actuarà amb la màxima llibertat i discreció per emetre el veredicte. Els premis s’atorgaran per majoria de vots del jurat i no poden ser declarats deserts. El jurat, format per dos membres de la Junta de la Associació de Veïns Covadonga, i dues persones més, alienes a l’AVVC, té la facultat d’interpretar les bases i determinar-ne el funcionament. El veredicte és inapel·lable. Sabadell, març de 2012

Cap comentari:

Publica un comentari