dissabte, 2 de març de 2013

I CERTAMEN DE CARTES D'AMOR A SANT JOAN DE LES ABADESSES

Podrà prendre part en aquesta convocatòria qualsevol persona. Cada participant podrà presentar, com a màxim, una sola obra. Les cartes hauran d'estar escrites en català. Les obres hauran de tenir un màxim de 800 paraules. Les cartes han d'estar escrites a mà. Caldrà presentar l'original a mà i tres fotocòpies. Les obres s'han de presentar sota pseudònim, acompanyades d'una plica amb les dades de l'autor/a (nom i cognoms, adreça i telèfon). Les cartes s'han d'enviar per correu postal al Cafè de l'Abadia. S'acceptaran aquelles cartes que tinguin el mata-segells anterior al 30 d'abril. Si voleu assegurar-vos que la carta ha arriba correctament podeu enviar-la amb correu certificat.


Modalitat : Narrativa
Convoca : Cafè de l'Abadia

divendres, 1 de març de 2013

Esmoleu les vostres armes de seducció : XIII CONCURS DE MICRORELATS ERÒTICS

XIII CONCURS DE MICRORELATS BIBLIOTECA EL CARMEL-JUAN MARSÉ


En aquest concurs poden participar-hi totes aquelles persones majors de 16 anys amb treballs en prosa que s'englobin dins del gènere de relats barcelonins eròtics. En cap cas poden presentar-s'hi obres que hagin estat premiades amb anterioritat. S'admetrà una sola obra per autor escrita en català o castellà. Extensió màxima: 333 paraules. Els treballs s'han de presentar mecanografiats a doble espai en un full DIN A4, amb tipus de lletra Arial 12, on consti el títol del relat i el pseudònim de l'autor, dins un sobre tancat. Dins d'aquest, s'hi adjuntarà un altre sobre a l'exterior del qual figuraran el títol del treball i el pseudònim i, a l'interior, les dades personals de l'autor (nom, cognoms, adreça, telèfon i adreça electrònica). Els treballs també es poden fer arribar mitjançant l'adreça electrònica: b.barcelona.jma@diba.cat. En aquest cas, caldrà enviar el text en un document word, escrit a doble espai, amb tipus de lletra Arial de mida 12. Les dades personals de l'autor s'afegiran al final del document word amb la lletra de color blanc. El termini de presentació de treballs acabarà el 10 de març de 2013, a les 21 hores. 

Lliurament dels treballs Biblioteca El Carmel-Juan Marsé