dissabte, 18 de febrer de 2012

CONCURS LITERARI "SANT JORDI" DE LA SOCIETAT CATALANA DE GENEALOGIA

www.scgenealogia.org

 1. El certamen està adreçat a tots els socis i els seus familiars, a partir de 10 anys. Busqueu-ne un amic que en sigui soci!
 2. Els treballs es dividiran en dues categories
  • INFANTIL: de 10 a 14 anys
  • ADULT: a partir de 15 anys
 3. Temàtica : relats novel.lats (o no) sobre la família (pròpia, imaginada, etc.) o basats en algun episodi real concret, propi o aliè, però sempre relacionats amb les disciplines de la Societat Catalana de Genealogia ( heràldica, sigil.lografia, genealogia, vexil.lologia, nobiliària, paleograia i diplomàtica).
 4. Format: mínim una pàgina DinA4, màxima dues pàgines DinA4 amb format "doc", "odt" o compatibles, arial 11, interliniat 1'5, marges 2'00 per tots els costats, per la categoria d'adults; i el mateix, però màxim una pàgina, per categoria infantil.
 5. Lliurament: 5 còpies del mateix text amb el títol ben visible i signat amb pseudònim, més un CD amb el text en format digital, acompanyat d'un sobre tancat on hi figurarà el nom i cognoms del participant i el numero de soci (o el número de soci del familiar o amic).
  • S'enviarà tot dins d'un altre sobre on hi figurarà només el títol del relat i el pseudònim de l'autor i en la categoria que es presenta.
 6. Termini de recepció: els treballs hauran d'arribar a la Secretaria de la Societat Catalana de Genealogia (Arxiu Nacional de Catalunya, Jaume I, 33-51, 08195-Sant Cugat del Vallès), abans del 12/5/2012.
 7. Premis: el lliurament de premis es durà a terme el dissabte, 9 de juny, dins dels actes programats per a la "Diada de la Societat".
- - - - - - - - - - - - - - - -

MOLT IMPORTANT: Per a poder obtenir-hi premi, serà condició indefugible que, en l'acte de lliurament, hi sigui present el premiat o el seu representant degudament autoritzat. En cas contrari, el premi corresponent serà anul.lat immediatament i restarà sense efecte, com si no hagués existit.

Cap comentari:

Publica un comentari